İptal ve İade Koşulları

ONLINE MÜZAYEDELERDE YER ALACAK ESERLER, SATIŞ ÖNCESİ www.kirmizibeyazsanat.com ve www.kirmizibeyazsanat.org WEB SİTESİNDE ONLINE KATALOG İÇERİSİNDE ALICILARIN İNCELEMESİNE SUNULACAKTIR. KATALOGDA YER ALAN ESERLER AYRICA KATALOĞUN WEB SİTESİNDE YAYINLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN GALERİDE GÖRÜLEBİLİR .ALICILAR, TARİFE UYUP UYMADIĞINI KONTROL ETMELİDİR. MÜZAYEDEYE SUNULAN ESERLERLE İLGİLİ OLARAK  KIRMIZI BEYAZ TARAFINDAN YAYINLANAN ONLINE KATALOGDA VEYA DİĞER HERHANGİ BİR ESKİ TARİHLİ BASKIDA VEYA BİR KONDİSYON RAPORUNDA O ESERİN YAPIMCISI, GELDİĞİ YERİ, MENŞEİ, TARİHİ, YAŞI, EBADLARI, İMAL EDİLDİĞİ YER VE YAPIMCISI, SATIŞ FİYATI GİBİ VERİLEN BİLGİLER SADECE “KIRMIZI BEYAZ”IN FİKRİ OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.

MÜZAYEDE SONRASI ALICININ TALEBİ VUKUUNDA ESERLERE “KIRMIZI BEYAZ SANAT GALERİSİ” EKSPERLERİNİN KANAATLERİNİ İBRAZ EDEN KONDİSYON RAPORU VERİLİR. ONLINE MÜZAYEDEDE SATIŞA SUNULAN ESERLERİN RESTORASYON, TAMİR VEYA BAZI BÖLÜMLERİN YENİLENMESİ İLE İLGİLİ GENELDE AÇIKLAMALAR YAPILIR, ANCAK TAMİR VEYA BAZI BÖLÜMLERİNİN YENİLENMESİNDEN DOLAYI ŞİRKET SORUMLU TUTULMAZ. ESERLER ONLINE MÜZAYEDE ÖNCESİNDE İNCELEMEYE SUNULMUŞTUR. BU NEDENLE, MÜZEYEDEYE KATILANLARIN, ESERLERİ ÖNCEDEN GÖRMÜŞ VE İNCELEMİŞ OLDUKLARI KABUL EDİLİR. MÜZAYEDE KATALOĞUNDA YER ALAN VE ESERLERİN TANIMI İÇİN VERİLEN TÜM BİLGİLER SADECE EKSPERLERİN KANAATLERİDİR. ALICI TÜM ESERLERİN HALİYLE SATIŞA SUNULDUĞUNU, SATILAN ESERİ PEY SÜRMEDEN EVVEL YETERİNCE TETKİK ETTİĞİNİ VE TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 223'ÜNCÜ MADDESİNDE BELİRTİLEN HÜKMÜN UYGULANMASINDAN FERAGAT ETTİĞİNİ KABUL VE TAAHHÜT EDER.  ESERLER HAKKINDA VERİLEN BİLGİ VE HER TÜRLÜ İLAN, TAAHHÜT NİTELİĞİNDE OLMAYIP GENEL BİLGİ NİTELİĞİNDEDİR. SATIN ALAN BU DURUMU PEŞİNEN KABUL EDER. BU MÜZAYEDE KAPSAMINDA SATIŞA SUNULAN ESERLERİN BEYAN EDİLEN VASIFLARA HAİZ OLMAMASI, ORİJİN İTİBARİYLE, BEYANA UYGUN OLMAMASI YA DA HAK SAHİBİNİN RIZASI HİLAFINA ELİNDEN ÇIKMIŞ OLMASI DURUMLARINDA, HUKUKİ SORUMLULUK, ESERİN SATIŞA ARZINI TALEP EDENE AİTTİR.

Satın alınan malın bedeli tam olarak ödenmediği veya alıcı tarafından vazgeçildiği taktirde, Satın alınan malın bedeli tam olarak ödenmediği veya alıcı tarafından vazgeçildiği taktirde Kırmızı Beyaz isterse satış akdini feshe, %20 oranında cezai tazminata ve bilcümle zararlarını ticari faiz ile birlikte, fatura tarihinde itibaren işletilecek aylık % 15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir.

Kırmızı Beyaz‘ ın sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde malın muhafazası için Kırmızı Beyaz’ın yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan mal alıcıya teslim edilemez.

Cayma, Vazgeçme ve İptal Hakkı

Alıcı, 10 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, eserin alıcı veya alıcı tarafından teslimat için belirlenen kişi/kuruma teslim edildiği tarihten itibaren başlar. Cayma bildirimi, Alıcılar tarafından Aracıya ait Arjantin caddesi Halıcı Sokak 5/A GOP/Çankaya/ANKARA adresine bildirimde bulunulması ve 312 428 08 20 numaralı telefon numarasından iletişime geçmek suretiyle yapılabilir. ,

Aracı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 12. maddesi 1. fıkrası uyarınca alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde, varsa malın (eserin) alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder. Aracı, Alıcının cayma hakkı kapsamındaki tüm geri ödemelerini, Alıcının sistem üzerinden satışa sunulan eseri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. Cayma hakkının kullanımında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 5. maddesi birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, Aracı tarafından iade için belirlenen “seçeneklerinden birisinin tercih edilerek daha evvel satın alınan eserin/eserlerin cayma hakkı kapsamında ve süresi içinde geri gönderilmesi halinde Alıcı, iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacaktır. Bu kapsamda Alıcı da açıklanan iade için belirlenen seçeneklerden hangisini seçerek cayma hakkı kapsamında eseri/eserleri iade etmek istediğini sistem üzerinde yer alan iletişim kanalları kullanılarak Aracıya bildirmekle yükümlüdür.

Alıcı tarafından cayma hakkı kapsamında iade için belirlenen taşıyıcının, Alıcının bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda Aracı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen eserin/eserlerin Alıcıdan teslim alınmasını sağlar. Aracı tarafından sözleşme kapsamında verilen aracılık hizmeti (komisyon bedeli), “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesinde açıklanan “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kategorisinde bulunduğundan cayma hakkı kapsamında değildir. Bu nedenle sözleşmeye konu eser/eserler kapsamında Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılması durumunda komisyon bedeli iadesi yapılmaz.

Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getireceğini, Aracıya, Satıcıya ait www.kirmizibeyazsanat.com internet sitesinin detayları belirlenen, Müzayede Kuralları, Kullanıcı Sözleşmesi ve Mesafeli Satış sözleşmelerinde Alıcı için belirlenen tüm hak ve yükümlülüklere riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Aracıya ait internet sitesi üzerinde bulunan “Hemen Al” ve “Müzayedeler” bölümlerinde satışa sunulan sözleşme konusu eserlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri ve şartları okuyarak bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgilendirme neticesinde elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan etmektedir. Alıcı, Aracıya ait internet sitesi üzerinde bulunan “Hemen Al” ve “Müzayedeler” bölümlerinde satışa sunulan eserlerden herhangi birini iade talebinde bulunması halinde hangi surette olursa olsun eserin kendisi veya ambalajına zarar vermeyeceğini, iade anında satış faturasının aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, kendisine teslim edilen eseri/eserleri teslim aldığı anda kontrol etmek, kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde eseri/eserleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur

Mücbir Sebepler

Doğal afet, isyan, savaş gibi mücbir sebep kabul edilebilecek türden durumlarla Aracının gerekli bilgi güvenliği ile ilgili azami önlemleri almasına karşın sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile Aracının makul kontrolü haricinde gelişen durumlarda işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç ya da eksik ifa etmesi veya hiç ifa etmemesi nedeni ile mücbir sebebin ortadan kalkacağı tarihe kadar taraflar sorumlu ve yükümlü olmayacaktır.