• Vazgeç
    Filtrele
  • Hemen Al Kuralları
Filtrele

Hemen Al

Ürün No: 10654 » Tablolar

"Sultan V. Mehmed Reşad" Portresi, Carl PIETZNER d.1853 ö: 1927

Carl PIETZNER d.1853 ö: 1927 İmzalı,

“Hilal-i Ahmer” için yapılan "Sultan V. Mehmed Reşad" Portresi, 1915 tarihli, imzalı karton üzerine suluboya, 48x63 cm.

Sultan V. Mehmed Reşâd’ın Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne gelir getirmesi amacıyla Avusturya’da yayınlanmış olan “Tasvîr-i Hümâyûnu”nu, yani portresini taşımaktadır. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin ünlü yöneticisi Dr. Besim Ömer Paşa 13 Ekim 1915 günü dönemin Sadrazamı Mehmed Said Paşa’ya hitaben bir yazı kaleme almış, cemiyetin ciddi miktarda gelire ihtiyacı olduğunu belirterek, Sultan V. Mehmed Reşad’ ın portesinin Viyana’da bir Hilâl-i Ahmer kartpostalında basılmasını istemiştir. Bunun üzerine, Sultan V. Mehmed Reşad hemen Said Paşa kabinesinin reyine başvurmuş, kabine üyelerinin görüşünü ve onayını aldıktan sonra da 27 Ekim 1915 günü gerekli irade-i seniyyeyi vermiştir. Bir benzeri Dorotheum müzayede evinde satılmıştır.

https://www.dorotheum.com/en/l/463591/

Vatana Muhabbet Yaralılara Muavenet, 11 Haziran 1868’de bir grup idealist doktor tarafından Hasta Askerler Yardım Cemiyeti kuruldu. 1877 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer adını aldı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin etkin yaşamı, II. Meşrutiyet’in ilk yıllarında başladı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin yılların suskunluğundan sonra Meşrutiyet’in farklı ortamında yeniden yaşam kazanması, bu değişikliklerden biriydi. 1911-1914 yılları arasında yeniden yapılanırken Trablusgarp ve Balkan savaşlarındaki yararlılıklarıyla da öne çıkan, böylece ülkeye birçok yönden pek çok katkısı olacağı anlaşılan bu kurumu devlet gitgide daha çok önemsedi.

önceki
Sayfaya Git: / 1
sonraki