Humbaracı Ocağı (İstanbul) – J.C.HOBHOUSE

“The new barracks of the bombardiers and miners” / “Yeni Topçular ve Mayıncılar Kışlası” Sultan III. Selim tarafından 1793-97 yıllarında yaptırılan kışlanın Hasköy’e bakan sağ bloğu Humbaracı Ocağı, Sütlüce’ye bakan sol bloğu Lağımcı Ocağı tarafından kullanılmaktaydı  

.Hendese-i Mülkiye Mektebi’nin sağ ön tarafında yer alan kışla binası günümüzde mevcut değildir. Halıcıoğlu’ndaki Humbaracı kışlasının James Cawthorn Hobhouse tarafından akvatint baskı tekniğinde Londra’da 1813 yılında basılan gravürü. 19.yüzyıl, 30×40 cm.

Fiyat: 15.000 TL