Hilal-i Ahmer Cemiyeti - Sultan V. Mehmet Reşat

Hilal-i Ahmer Cemiyetine yardım toplamak amacıyla Almanya bastrılan Kartlar, 

Vatana Muhabbet Yaralılara Muavenet, 11 Haziran 1868’de bir grup idealist doktor tarafından Hasta Askerler Yardım Cemiyeti kuruldu. 1877 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer adını aldı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin etkin yaşamı, II. Meşrutiyet’in ilk yıllarında başladı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin yılların suskunluğundan sonra Meşrutiyet’in farklı ortamında yeniden yaşam kazanması, bu değişikliklerden biriydi. 1911-1914 yılları arasında yeniden yapılanırken Trablusgarp ve Balkan savaşlarındaki yararlılıklarıyla da öne çıkan, böylece ülkeye birçok yönden pek çok katkısı olacağı anlaşılan bu kurumu